Innehåll

 

 

 

 

 

Bilder

Herman Brolin

Gamla fotografier.

Föreningen samlar på gamla fotografier från släkten. Det kan gälla personer, gårdar eller annat. Skicka bilder och frågor till Tore Brolin.

Erik Brolin och Britta Bengtsdotter

Detta är en hemsida för Familjen Brolin, dvs. alla avkomlingar till Erik Brolin och Britta Bengtsdotter, båda födda 1810.

En släktförening startades den 28 december 2007 för att arbeta med släktens gemensamma intressen. Du kan bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften 100 kr till bankgiro nr 256-1363. Ange namn och adress. Har du frågor så kontaka oss, se nedan.

 

Årsmöte

OBS! Nytt datum

Årsmöte äger rum tisdagen den 29 maj 2012 kl. 18.30 i Tängs skola, Täng.

I samband med årsmötet blir det också en visning av området.

Vi hoppas att alla kommer få en mycket givande träff med gamla och nya släktingar.

Välkomna!

 

Glöm inte att betala medlemsavgift för år 2012. 100 kr sätts in på bg 256-1363.

 

 

Fridhems kyrka