Innehåll

 

 

 

 

Bilder

Herman Brolin

Gamla fotografier.

Föreningen samlar på gamla fotografier från släkten. Det kan gälla personer, gårdar eller annat. Skicka bilder och frågor till Tore Brolin.

Släktföreningen

En släktförening startades den 28 december 2007 för att arbeta med släktens gemensamma intressen. Samtidigt fick föreningen sin första styrelse. Styrelsens sammansättning framgår nedan.

Föreningen ger också ut en särskilt skrift, Brolinbladet, till alla medlemmar. Den första skriften gavs ut i december 2008 och den andra i april 2008.

  • Tage
  • Marita
  • Marianne
  • Ove
  • Rolf-Harry
  • Bengt-Åke

Tage Brolin, ordförande

Släktskap: Erik och Britta, Lars Petter, Fredrik och Knut

Tage driver ett flertal företag inom fastighets- och byggbranschen

Tage Brolin, Främmestad Bäckaskog 201, 465 97 Nossebro, tel. 0512-53150, mobil 070-3281333, email frammestad@tagebrolin.se

Tage Brolin

Marita Persson, sekreterare

Släktskap: Erik och Britta, Svante, Herman, Anna och Vivi

Marita ägnar mycket tid åt släktforskning och ansvarar för Brolinbladet. Hom har en egen hemsida www.domboksforskning.se

Marita Persson, Skansgatan7, 462 31 Vänersborg, mobil 073-405340, email maritap67@hotmail.com

Marita Persson

Marianne Pettersson, kassör

Släktskap: Erik och Britta, Bernhard, Johan, Amanda och Gudrun

Marianne Pettersson, Kevingeringen 83, 182 50 Danderyd, tel. 0514-51549, mobil 0706-442640, email ga.marianne.pettersson@telia.com

Ove Brolin, styrelseledamot

Släktskap: Erik och Britta, Svante, Herman och Helmer

Ove slutade sitt arbete som polis i december 2008

Ove Brolin, Myrgången 74, 461 62 Trollhättan, tel 0520-71335, mobil 070-5311782, email ove.brolin@telia.com

Ove Brolin

Rolf-Harry Andersson, styrelsesuppleant

Släktskap: Erik och Britta, Bernhard, Johan och Lilly

Rolf-Harry slutade sitt arbete på Dahréntråd för några år sen

Rolf-Harry Andersson, Parkvägen 10, Jonslund, 465 95 Nossebro, tel. 0512-461 51, mobil 0730-462053, email rhaandersson@hotmail.com

Rolf-Harry Andersson

Bengt-Åke Brolin, styrelsesuppleant

Släktskap: Erik och Britta, Svante, Herman och Anton

Bengt-Åke driver jordbruk i Håle

Bengt-Åke Brolin, Håle Torsgården 11, 467 94 Grästorp, tel. 0514-32096, mobil 0705-391847, email bengt-ake.brolin@swipnet.se