Innehåll

 

Bilder

Herman Brolin

Gamla fotografier.

Föreningen samlar på gamla fotografier från släkten. Det kan gälla personer, gårdar eller annat. Skicka bilder och frågor till Tore Brolin.

Erik Brolin och Britta Bengtsdotter

Detta är en hemsida för Familjen Brolin, dvs. alla avkomlingar till Erik Brolin och Britta Bengtsdotter, båda födda 1810.

En släktförening startades den 28 december 2007 för att arbeta med släktens gemensamma intressen. Du kan bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften 100 kr till bankgiro nr 256-1363. Ange namn och adress. Har du frågor så kontaka oss, se nedan.

 

Årsmöte

Nästa årsmöte äger rum den 12 maj 2012 kl 14.00 i Håle.

Fridhems kyrka