Hanna Brolin, dotter till Lars,
    Anni Werner med syster Julia Johansson, döttrar till Svante.


         Annie, Naemi, Patrik Werner och Julia Johansson