Hanna och Herman

 

    John Johansson och Helmy, dotter till Herman Brolin


 

                                                Karl, Herbert, Valter, Knut
                                    Helmer, Anna, Hanna, Herman, Helmy, Svante
                                                Karin, Anton, Allan, Gösta
                        
(Karin Eriksson i Nossebro ordnat med foto och ram till alla barnen)

 

                Helmy, dotter till Herman Brolin


 

         Karin, dotter till Herman Brolin


 

            Herman Brolin, son till Svante. Kortet tagit i USA. 

                                Hanna och Herman